Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Twoje punkty mają moc!

Wybierz organizację charytatywną, przekaż punkty i wesprzyj ją z Kaufland Card! 

Untitled-2

Dobrze pomagać, szczególnie gdy pomocy potrzebują najmłodsi. Najmłodsi, a już doświadczeni przez życie. Pomóżmy im razem, wyciągnijmy do nich pomocną dłoń.

Wesprzyj z nami: dzieci i młodzież wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju i zdrowia psychicznego, edukację dzieci z najuboższych rodzin i organizację bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych.

Pomagaj razem z Kaufland Card!

Zastanawiasz się, jak możesz wesprzeć naszą akcję charytatywną? Już tłumaczymy!

Cała magia tkwi w Twoich zebranych punktach lojalnościowych Kaufland Card. Dzięki nim co tydzień między 16.11.2023 r. a 6.12.2023 r. możesz głosować poprzez aktywację kuponów za punkty na 3 wybrane organizacje. 

Na koniec akcji wszystkie organizacje otrzymają wsparcie finansowe o łącznej sumie 500 000 zł, a wysokość podarowana każdej z organizacji będzie zależna od liczby uzyskanych głosów: 250 000 zł dla organizacji, która zbierze największą liczbę głosów i potem kolejno 150 000 zł i 100 000 zł. 


Na czym polega głosowanie? 

Głosować możesz poprzez aktywację odpowiednich kuponów za punkty. Co tydzień możesz zagłosować poprzez kupony:

 

  • za 200 pkt – co jest równoznaczne z przekazaniem 1 głosu
  • za 500 pkt – co jest równoznaczne z przekazaniem aż 3 głosów.

 

Decyzja, na którą organizację i za ile punktów oddać głos, należy do Ciebie! Pamiętaj, że możesz także zagłosować na więcej niż jedną organizację.

Kupony znajdziesz w sekcji Twoje kupony w aplikacji Kaufland, po zalogowaniu się na konto Kaufland Card na stronie internetowej tutaj oraz na terminalu w sklepie.  


Które organizacje wspieramy?

Naszą pomoc będziemy nieść organizacjom, które swoje działania i pomoc w ramach tej akcji będą kierować do dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna (PAH) niesie pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof. Przez 30 lat istnienia dotarła z profesjonalną pomocą do ponad 14,5 milionom ludzi w 51 krajach, zapewniając dostęp do wody, żywności i bezpiecznego schronienia tym, których życie i zdrowie było zagrożone.

PAH działa z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Chroni ludność cywilną i dostarcza pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują, bez rozróżniania stron konfliktu ani grup religijnych.

Otrzymane w ramach akcji środki zostaną przeznaczone na wsparcie psychologiczne i społeczne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce realizowane w ramach realizowanego od 1998 roku programu Pajacyk. Pajacyk podchodzi do zdrowia psychicznego w sposób kompleksowy. Zapewnia specjalistyczną pomoc psychologów i psychiatrów, zarówno w formie indywidualnych sesji, jak i terapii grupowych. Oferuje długofalowe wsparcie, dzięki któremu dzieci uczą się, jak rozpoznawać, nazywać i radzić sobie w trudnych dla nich sytuacjach.  

Programem objęte są dzieci i młodzież różnych narodowości w wieku od 6 do 18 lat, które wychowują się w warunkach trudnych, lub niekorzystnych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia psychicznego. PAH adresuje swoje działania w ramach Pajacyka także do dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

Fundacja Serca dla Maluszka

Fundacja "Serca dla Maluszka" jest pozarządową organizacją dobroczynną, która od 2011 roku nieustannie wspiera dzieci, osoby z niepełnosprawnościami i rodziny doświadczające ubóstwa czy wykluczenia społecznego. Z naciskiem na ciągłą pomoc i wsparcie, od 10 września 2014 roku fundacja cieszy się statusem organizacji pożytku publicznego. Działania fundacji koncentrują się na zapewnieniu, aby każde dziecko oraz każda osoba znajdująca się w potrzebie miały dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i możliwości walczenia o swoje zdrowie oraz lepsze życie. Misja fundacji koncentruje się na organizowaniu wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego dla tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej. Dzięki wsparciu licznych darczyńców, fundacja "Serca dla Maluszka" niezmiennie staje się opoką dla swoich podopiecznych, dążąc do rozwiązywania ich problemów i wprowadzania pozytywnych zmian w ich życiu. Fundacja nie zna pojęcia odmowy pomocy i jest otwarta na każdego, kto potrzebuje wsparcia. Dzięki współpracy z firmą Kaufland, fundacja może stale rozszerzać swoje działania. W tym roku wspólna akcja umożliwi Fundacji "Serca dla Maluszka" zgromadzenie środków na zapewnienie bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Gabinecie "Leśna Ścieżka" w Bielsku-Białej. Ta inicjatywa pozwoli udostępnić specjalistyczną opiekę i terapię dzieciom najbardziej potrzebującym, dla których dostęp do takich usług jest często ograniczony ze względu na bariery finansowe. Taka pomoc pozwoli maluszkom skorzystać z najnowocześniejszych metod rehabilitacji, co jest kluczowe dla ich zdrowia i rozwoju.

Caritas Polska

Caritas Polska jest największą organizacją charytatywną w Polsce, pomagającą setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Wspiera osoby wykluczone i ubogie, seniorów, bezdomnych, dzieci, osoby niepełnosprawne, chore, migrantów i uchodźców. Za granicą Caritas Polska realizuje szereg programów pomocowych dla rodzin i dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi i klęskami żywiołowymi.

Pomoc najmłodszym jest dla Caritas Polska szczególnie ważna, dlatego Organizacja zachęca do wsparcia programu Caritas Dzieciom , kierowanego do dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Dzięki niemu dzieci otrzymują wsparcie edukacyjne, mogą rozwijać swoje pasje i talenty, wyjechać na wakacje. Dodatkowo w ramach Akademii Caritas Dzieciom zapewniane są posiłki oraz dzienna opieka w świetlicach środowiskowych. Dla sierot i dzieci opuszczonych Organizacja prowadzi Domy Dziecka.

Aby Caritas Polska mógł realizować swoją misję, niezbędne jest stałe wsparcie ludzi, którym los najbardziej potrzebujących dzieci nie jest obojętny.

Będąc głęboko przekonanym, że dobra jest więcej, Organizacja zachęca do pomocy i wsparcia projektu Skrzydła realizowanego w ramach programu Caritas Dzieciom!


Aktualne wyniki głosowania

Stan na: 7.12.2023 r.

Miejsce 1 – Fundacja Serca dla Maluszka  - 26 808 zebranych głosów

Miejsce 2 – Caritas Polska - 19 750 zebranych głosów

Miejsce 3 - Polska Akcja Humanitarna - 14 730 zebranych głosów 


Teraz wybór należy do Ciebie! Wykorzystaj magiczną moc, jaką posiadasz, przekazując swoje punkty lojalnościowe i pomagaj razem z nami na święta!