Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
To nie Twój sklep?
Zmień
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Polityka prywatności


Utrzymanie i zapewnienie satysfakcji naszych klientów jest dla nas podstawowym celem, a  ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości. Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas duże znaczenie. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland. Dane te są przez nas zbierane, aby lepiej odpowiadać na Państwa potrzeby. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
telefon: 71/ 37 70 100
e-mail: service@kaufland.pl

2. Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczne

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do naszych partnerów biznesowych (np. dostawców przy zapytaniach o specyfikę danego produktu) w celu opracowania Państwa zapytania. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych, to wcześniej o tym poinformujemy oraz zapytamy Państwa o zgodę.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach (sugestiach, pochwałach lub krytyce), zostaną przez nas usunięte albo ewentualnie całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas  odpowiedzi.

3. Konto klienta Kaufland i lista zakupów

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Posiadanie konta klienta Kaufland jest konieczne do utworzenia listy zakupów z produktami z aktualnej oferty, opublikowanej na naszej stronie internetowej. Mają Państwo także możliwość dodania do listy zakupów wszystkich potrzebnych składników z przepisów kulinarnych umieszczonych na naszej stronie za pomocą tylko jednego kliknięcia. Listę zakupów można wydrukować lub wyświetlić za pośrednictwem aplikacji Kaufland na mobilnym urządzeniu końcowym. Po utworzeniu konta klienta można stworzyć i udostępnić listę zakupów osobom trzecim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub programu WhatsApp, aby np. poprosić kogoś o kupienie produktów z tak sporządzonej listy. W tym celu generowany jest link, który można wysłać niezależnie przez konto e-mail lub aplikację WhatsApp.

W celu założenia konta klienta zbierane i wykorzystywane są następujące dane: imię
i nazwisko, adres e-mail oraz wybrane przez użytkownika hasło. Adres e-mail służy wyłącznie jako nazwa użytkownika do korzystania ze strony i logowania się na stronie www.kaufland.pl lub (jeśli ma to zastosowanie) także w aplikacji Kaufland. Imię i nazwisko jest używane przez Kaufland wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem. Ponadto w przypadku korzystania z funkcji „lista zakupów” zapisywane są artykuły, które są dodawane na koncie klienta. Dane z konta klienta Kaufland lub utworzonych list zakupów nie będą przetwarzane bez wyraźnej i odrębnej zgody użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z konta klienta lub listy zakupów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci ułatwienia klientom zakupów w naszych sklepach, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów.

Wskazówka: Jeśli nie chcą Państwo zakładać konta klienta to, aby korzystać z funkcji „listy zakupów” można zarejestrować się poprzez tzw. logowanie przez portale społecznościowe (social login) i następnie w ten sposób się logować (np. przez Facebook, Twitter lub Google+). Wymaga to jednak udzielenia szczególnej zgody. Dalsze informacje dotyczące przekazywania danych w taki sposób znajdują się w punkcie 4 Polityki Prywatności.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane znajdujące się na koncie klienta Kaufland mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie administrowania kontami klientów Kaufland oraz do anonimowej oceny statystycznej. Kaufland nie przekazuje danych osobom trzecim spoza Grupy Kaufland.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Dane gromadzone na koncie klienta Kaufland nie mają ograniczonego terminu przechowywania, jednakże użytkownik może zawsze i w dowolnym czasie usunąć swoje konto lub poszczególne listy zakupów. Wniosek o usunięcie konta można złożyć wysyłając wiadomość e-mail do Centrum Obsługi Klienta Kaufland. Po odebraniu takiego żądania konto klienta Kaufland zostanie niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane (przez usunięcie wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika). Niezależnie od powyższego, w dowolnym czasie można będzie utworzyć nowe konto klienta. Dodatkowo jeżeli użytkownik nie będzie korzystał z konta klienta Kaufland przez trzy lata, zostanie ono przez nas usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu. Zwracamy uwagę, że usunięcie konta klienta Kaufland spowoduje również usunięcie konta klienta w aplikacji Kaufland.

4. Logowanie przez portale społecznościowe (social login)

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Oferujemy możliwość zarejestrowania się i logowania na stronie www.kaufland.pl lub w aplikacji Kaufland przez konto na Facebooku, Google+ lub Twitterze (social login). W takim przypadku nie jest konieczna dodatkowa rejestracja w celu założenia konta klienta Kaufland na niniejszej stronie internetowej. Konto użytkownika w serwisie społecznościowym (Google+, Facebook lub Twitter) będzie powiązane z kontem klienta Kaufland, co umożliwi uwierzytelnianie i logowanie na konto klienta Kaufland przez konto użytkownika serwisu społecznościowego. Użytkownik nie musi zapamiętywać nowego hasła do konta klienta. Ze względu na wskazane powyżej powiązanie Facebook Inc., Twitter Inc. lub Google Inc. automatycznie przekazują następujące informacje:

 • numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)
 • imię i nazwisko
 • płeć
 • nazwa użytkownika w serwisie Twitter, Google + lub Facebook
 • informacja, czy konto zostało zweryfikowane (verified) np. „tak”
 • link do publicznego profilu w wybranym serwisie społecznościowym.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w związku z korzystaniem z opcjonalnego logowania przez portale społecznościowe (social login) stanowi poniższa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku korzystania z usług Social Login Services użytkownik wyraża zgodę na poniżej opisane zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych:

Wyrażam zgodę na przekazywanie poniższych danych firmie Kaufland przez dostawcę mojego serwisu społecznościowego (Twitter, Facebook lub Google+) w ramach logowania przez portale społecznościowe (social login):

 • numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)
 • imię i nazwisko
 • płeć
 • nazwa użytkownika w serwisie Twitter, Google + lub Facebook
 • informacja, czy konto zostało zweryfikowane (verified) np. „tak”

Zezwalam Kaufland na przechowywanie tych danych na moim osobistym „koncie klienta Kaufland” i ich wykorzystywanie wyłącznie do celów logowania lub zwracania się do mnie na koncie klienta. Przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z logowania przez portale społecznościowe (social login) automatycznie spowoduje, że operator danego serwisu społecznościowego uzyska wiedzę, że na stronie www.kaufland.pl założone zostało konto klienta Kaufland, powiązane z moim kontem.

Zgodę taką można wycofać w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres e-mail daneosobowe@kaufland.pl. W takim przypadku nie będzie już możliwości korzystania z funkcji social login i użytkownik będzie musiał zarejestrować się standardowo, aby założyć konto klienta Kaufland. Wszystkie dane przechowywane będą do chwili cofnięcia udzielonej zgody.

Więcej informacji o logowaniu się do serwisów, takich jak Twitter, Facebook i/lub Google+ oraz ustawieniach prywatności na koncie w serwisie społecznościowym znajduje się w politykach prywatności i warunkach użytkowania serwisów Facebook, Twitter lub Google+.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych znajdujących się na koncie klienta Kaufland mają osoby odpowiedzialne za obsługę strony www.kaufland.pl oraz kont klientów Kaufland. Dane nie są przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Kaufland.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Dane w ramach logowania przez portale społecznościowe (social login) są zapisywane i wykorzystywane w opisany powyżej sposób do czasu wycofania zgody.

5. Konkursy z nagrodami

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach. O ile w szczegółowych regulaminach poszczególnych konkursów nie określono inaczej lub użytkownik nie udzielił nam wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam w związku z udziałem w konkursie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wygraniu nagród, wysłania nagród). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat konkretnego konkursu znajdą Państwo w jego regulaminie.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane zebrane w ramach konkursu są dostępne zasadniczo tylko dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu. Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce, o ile jest to konieczne do przeprowadzenia konkursu lub wysłania nagrody (np. wysyłka nagrody przez sponsora konkursu) lub w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody przez użytkownika.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu konkursu i wskazaniu zwycięzcy, dane uczestników konkursu, którzy nie wygrali zostaną usunięte. W przypadku wygrania nagród, dane zwycięzców będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Zgoda na otrzymywanie gazetki reklamowej pocztą e-mail

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Istnieje możliwość zamówienia naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newslettera stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych w ramach zamówienia newslettera Kaufland ma na celu poinformowanie subskrybentów newslettera o towarach, konkursach, promocjach, ankietach i innych aktywnościach podejmowanych przez Kaufland. Po wysłaniu formularza zamówienia wyślemy Państwu wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia (tzw. proces double opt in). Kliknięcie na zawarty w wiadomości link w ciągu 14 dni jest równoznaczne z subskrypcją newslettera. Potwierdzenie będzie widoczne po przekierowaniu na stronę z potwierdzeniem Kaufland.

Potwierdzenie subskrypcji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych do celów wymienionych w zgodzie. W przypadku braku zgody lub gdy link do potwierdzenia nie zostanie aktywowany nie będziemy mogli wysłać Państwu naszego newslettera.

W przypadku subskrypcji bezpłatnego newslettera użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kaufland jego adresu e-mail, podawanego w celu wysłania newslettera pocztą elektroniczną i poinformowania użytkownika w ramach tego newslettera o towarach, konkursach, promocjach, ankietach i innych aktywnościach podejmowanych przez Kaufland. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez nas informacji o tym, w jaki sposób dokonał zamówienia newslettera (np. formularz kontaktowy, formularz konkursowy lub bezpośrednio na stronie do subskrypcji newslettera) w celu optymalizacji możliwości zamawiania newslettera. Dodatkowo użytkownik może podać swoje imię i nazwisko, są to jednak pola nieobowiązkowe. Podanie tych danych jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie ich przez Kaufland w celu bezpośredniego zwracania się do użytkownika przy wysyłce newslettera.

Zgodę na zamówienie newslettera Kaufland można w dowolnym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, naciskając odpowiedni przycisk rezygnacji w newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@kaufland.pl. W efekcie użytkownik nie będzie już otrzymywał newslettera. Dane opcjonalne można w dowolnym czasie zmienić lub usunąć. Odpowiedni link będzie znajdował się na dole newslettera. W efekcie dobrowolnie podane dane dodatkowe zostaną niezwłocznie usunięte lub zmienione.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane zebrane w związku z zamawianiem newslettera są dostępne zasadniczo tylko dla osób odpowiedzialnych za newsletter i jego wysyłkę. Jeśli w tym zakresie będziemy korzystać z zewnętrznego podmiotu to wówczas kontrahent zostanie starannie wybrany oraz kontrolowany zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie jednego lub wielu różnych tematycznych newsletterów Kaufland, dane profilu subskrybenta zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte. W efekcie nie będą już wysyłane żadne spersonalizowane reklamy (np. spersonalizowany newsletter, wiadomości e-mail
z informacjami itp.).

7. Automatyczna wyszukiwarka sklepów

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Naszym celem jest, aby podczas odwiedzin strony internetowej www.kaufland.pl mogli Państwo otrzymywać bieżące oferty i informacje dotyczące Państwa okolicy. W związku z tym, podczas pierwszego połączenia z urządzeniem końcowym, czyli np. komputerem, notebookiem, smartfonem, czy tabletem, nasza strona wykorzystuje tzw. funkcję geolokalizacji API. Urządzenie końcowe może zostać zlokalizowane po jego współrzędnych geograficznych. Przy pierwszym wywołaniu niniejszej strony internetowej przez klienta w celu ustalenia lokalizacji urządzenia pobierane są różne dane geolokalizacyjne urządzenia końcowego (np. dane GPS/dane sieci WLAN, w której zarejestrowane jest urządzenie/geoinformacje używanego adresu IP). To, jakie dokładnie dane są pobierane zależy m.in. od ustawień urządzenia końcowego. Pozycja urządzenia jest samoistnie ustalana przez przeglądarkę internetową lub system operacyjny na urządzeniu końcowym i czynność ta nie jest objęta przetwarzaniem danych przez Kaufland. Dane o lokalizacji nie są przez nas przechowywane i są one wykorzystywane jedynie w czasie rzeczywistym, aby ustalić aktualną lokalizację najbliższego sklepu Kaufland i zaproponować Państwu odpowiedni sklep. W dowolnym czasie można również ręcznie zmienić zaproponowane przez wyszukiwarkę sklepy. Informacje o tak wybranym sklepie są ostatecznie zapisywane w trwałym pliku cookie w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego, aby przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie wyświetlane były Państwu lokalne oferty. Podstawę prawną do takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do zaproponowania użytkownikowi najbliższego sklepu, zaś prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Kaufland jest chęć utrzymania wysokiej satysfakcji klientów.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W ramach tworzenia sieci sklepów zapisywany jest plik cookie, który zawiera wyłącznie informacje o przypisaniu danego sklepu. Jest on automatycznie odczytywany przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Zasadniczo nikt nie ma dostępu do informacji o przypisaniu danego sklepu, o ile użytkownik nie udzieli nam wyraźnej i odrębnej zgody.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Informacja o przypisanym sklepie zapisana jest w odpowiednim pliku cookie sklepu w przeglądarce internetowej, do czasu aż użytkownik usunie plik cookie lub samodzielnie ręcznie przypisze nowy sklep.

8. Wykorzystywanie plików cookie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane podczas odwiedzin na naszej stronie z naszego serwera na urządzenie końcowe np. komputer, notebook, smartfon lub tablet, na którym są zapisywane w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje. Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych celach różnych plików cookie. Zasadniczo podstawą przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała ona
o umieszczaniu plików cookie. W ten sposób stosowanie plików cookie stanie się bardziej przejrzyste. Ponadto można tak ustawić przeglądarkę tak, aby nie były akceptowane żadne pliki cookie lub aby przeglądarka odrzucała pliki cookie poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

8.1 Monitorowanie ruchu sieciowego za pomocą Adobe Analytics

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Informacje zbierane na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z niej przez Państwa, takie jak: strona, z poziomu której żądany jest plik, nazwa pliku, data i godzina zapytania, ilość przekazywanych danych, status dostępu: jak np. „plik został przesłany”, „nie odnaleziono pliku” itp., opis typu używanej przeglądarki internetowej oraz zanonimizowany adres IP - skrócony o ostatnie trzy cyfry, są przez nas wykorzystywane do zarządzania użytkownikami, do analiz statystycznych, dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronie internetowej (wyświetlanie informacji o produktach w odpowiednich sekcjach strony internetowej, które są dostosowane do sposobu poruszania się po stronie www.kaufland.pl przez danego użytkownika) i odpowiadania na niestandardowe zapytania dotyczące naszej oferty. Wykorzystujemy także pliki cookie, które umożliwiają sterowanie połączeniem z naszą stroną internetową podczas sesji. W tym celu powierzyliśmy firmie Adobe Systems GmbH umieszczenie trwałego pliku cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, aby móc utworzyć spseudonimizowany profil użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej, z której wywołano naszą stronę, podczas kolejnych odwiedzin. Rozwiązanie to służy do umieszczania reklam, badań rynkowych i kształtowania strony internetowej w zależności od Państwa potrzeb.

Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do identyfikacji osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zapisane w pliku cookie dane o użytkowaniu nie są powiązane ze spseudonimizowanymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawę prawną do zapisywania i wykorzystywania danych za pomocą trwałego pliku cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Kaufland przy stosowaniu tego rozwiązania, został wskazany szczegółowo powyżej. Zaznaczamy, że użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec opisanego przetwarzania danych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni link tutaj (lub dalej - w punkcie 8.6) i potwierdzić sprzeciw na stronie, która się wyświetli. W takim przypadku w przeglądarce internetowej umieszczony zostanie trwały plik cookie „Do not track” firmy Adobe, aby w tym zakresie nie była już stosowania technologia Adobe.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W powyżej opisanym zakresie, dane mogą być przekazywane do osób odpowiedzialnych za marketing oraz business intelligence. Jeśli Adobe lub inni usługodawcy techniczni uzyskują dostęp do danych w celach np. wsparcia technicznego, następuje to zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO.

8.2 Google Conversion Tracking

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Conversion Tracking do wewnętrznej analizy efektywności uruchamianych reklam z wykorzystaniem technologii pseudonimizacji. W przypadku wejścia na naszą stronę z poziomu innej strony, po kliknięciu włączonej tam reklamy Kaufland (np. reklama tekstowa, baner reklamowy), z zamieszczonego na tej stronie baneru reklamowego w przeglądarce użytkownika umieszczany jest plik cookie. W przypadku banerów reklamowych zamówionych w Google w ramach kampanii reklamowej, Google umieszcza odpowiedni plik cookie po kliknięciu na baner reklamowy. Zaznaczamy, że Kaufland nie ma wglądu w inne strony, które dany użytkownik wywołał. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy przy tym żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Informacje zebrane dzięki śledzeniu konwersji służą wyłącznie do tworzenia statystyk o skuteczności naszych kampanii. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność. Podstawę prawną do stosowania technologii plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś nasz uzasadniony interes polega na chęci dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronach internetowych oraz mierzenia skuteczności takich reklam i przeprowadzania w tym zakresie analiz statystycznych. Jeśli użytkownik nie chce być uwzględniony w takiej analizie, może wyłączyć umieszczanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki lub tutaj (lub poniżej punkcie 8.6) wnieść swój sprzeciw.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Anonimowe informacje o wyświetleniu naszej strony internetowej za pośrednictwem baneru reklamowego Kaufland są odczytywane z pliku cookie i przetwarzane przez nas lub np. Google. Nie są przy tym przetwarzane dane osobowe.

8.3 Sieć reklamowa Google Display

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszych stronach internetowych korzystamy z technologii remarketingu oferowanej przez Google. W tym zakresie umieszczamy pliki cookie, aby za pomocą protokołowanych danych (takich jak odwiedziny naszej strony, w tym data i godzina, najczęściej używany język, typ przeglądarki, system operacyjny) móc ponownie rozpoznać komputer użytkownika na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google Display, a następnie wyświetlać takiemu użytkownikowi reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. Podstawę prawną do stosowania technologii plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś prawnie uzasadniony interes przejawia się w chęci dopasowania reklam do konkretnego użytkownika. Kategorie, zgodnie z którymi technologia ta pozwala na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań konkretnego użytkownika, w całej sieci reklamowej Google Display, można skonfigurować w ustawieniach reklam Google. Narzędzie to pozwala także na wniesienie ogólnego sprzeciwu wobec stosowania plików cookie w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać tutaj.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Gdy tylko użytkownik odwiedza inne strony internetowe przy użyciu tej samej przeglądarki, których operatorzy mają zintegrowane powierzchnie reklamowe sieci reklamowej Google Display, informacje z pliku cookie takiego operatora strony reklamowej są automatycznie odczytywane w celu wyświetlania reklam w formie banerów dostosowanych do potencjalnie interesujących użytkownika treści. Informacje te nie są zapisywane w ramach takiej tymczasowej anonimowej analizy przez innych operatorów stron.

8.4 Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing. Za pomocą usługi Facebook Conversion Pixel my oraz Facebook możemy rozpoznać, czy ktoś kliknął na naszą reklamę na Facebooku i następnie został przekierowany na naszą stronę. Nie możemy jednak zobaczyć, jakie inne strony internetowe wywołał użytkownik. Informacje zebrane dzięki Facebook Conversion Pixel służą do tworzenia statystyk o skuteczności i korzystaniu z naszych kampanii reklamowych na Facebooku, co należy traktować jako nasz uzasadniony interes w znaczeniu powyższego przepisu. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy przy tym jednak żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Dzięki technologii Facebook Remarketing możliwe jest ponowne zwrócenie się do użytkowników, którzy odwiedzili nasze strony internetowe, dzięki licznym reklamom na stronach internetowych Facebooka. Podstawę prawną do przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy jednak żadnych informacji o tym, którym użytkownikom Facebooka wyświetlone zostały takie ukierunkowane reklamy. Nie możemy przy tym również identyfikować poszczególnych użytkowników. Należy w tym celu kliknąć na poniższy link tutaj (lub dalej w pkt 8.6) i potwierdzić sprzeciw na stronie, która się wyświetli.

Więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwych ustawieniach do ochrony prywatności na Facebooku znajduje się w zasadach dotyczących danych Facebooka. Użytkownik może za pośrednictwem Digital Adverbium Allianza w USA, Digital Adverbium Allianza of Kanada w Kanadzie lub European Interactive Digital Adverbium Allianza w Europie lub za pomocą ustawień w urządzeniu końcowym wyłączyć wyświetlanie reklam internetowych bazujących na zainteresowaniach użytkownika przez Facebook
i inne firmy.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Za pomocą usługi Facebook Conversion Pixels my oraz Facebook możemy rozpoznać, czy ktoś kliknął naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany na naszą stronę. Zapisane za pomocą plików cookie informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony są z reguły przekazywane na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane. Facebook korzysta z zawartych tam informacji w celu przeprowadzenia oceny zachowań użytkownika pod kątem reklam umieszczanych na Facebooku. Facebook przekazuje takie informacje również stronom trzecim, o ile jest to przewidziane w przepisach lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Facebooka. Adres IP użytkownika nie będzie powiązany przez Facebook z innymi danymi zapisywanymi przez Facebook.

8.5. Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania plików cookie

Sesyjne pliki cookie są usuwane zawsze po zakończeniu sesji internetowej, czyli zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są zapisane w przeglądarce do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

8.6 Podsumowanie możliwości wniesienia sprzeciwu

Na niniejszej stronie działają poniżej wskazane narzędzia (tabela). Przysługuje Państwu w tym zakresie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa zgłaszając takie żądanie u odpowiedniego podmiotu. Dla ułatwienia poniżej zamieściliśmy odpowiednie linki:

Nazwa usługi

 

Adobe Webtracking System

Link

Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing

Link

Google Conversion Tracking

Link

Google Display

Link

9. Ankieta on-line – Kaufland Feedback

Internetowa ankieta przeprowadzana jest w imieniu spółki Kaufland przez spółkę MaritzCX GmbH z siedzibą w Hamburgu. W ramach ankiety nie są zbierane żadne dane osobowe. Państwa odpowiedzi będą traktowane anonimowo i poufnie.

10. Pliki wideo w serwisie Youtube

Na niektórych podstronach lub częściowo także na stronie głównej www.kaufland.pl mogą tymczasowo być umieszczone pliki wideo do odtworzenia w Youtube Frame. Po odtworzeniu pliku wideo użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową www.youtube.com w Google Inc. Nie mamy wpływu na zakres danych i sposób ich przetwarzania danych przez Google Inc. W tym zakresie Google Inc. ponosi odpowiedzialność prawną. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych przez Google znajduje się pod poniższym linkiem.

11. Szyfrowanie

Stosujemy możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Poza ochroną środowiska operacyjnego używamy również procedur szyfrowania. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

12. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
• prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

13. Google Maps

Na tej stronie można skorzystać z funkcji i zawartości Maps Google. Umożliwia to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie i wygodne korzystanie z mapy, np. w celu znalezienia sklepów Kaufland w Twojej okolicy. Korzystanie z Maps Google odbywa się w uzasadnionym interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Ireland Limited (dostawca Map Google), otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Korzystanie z funkcji Mapy Google, wiąże się z przetwarzaniem adresu IP. Zwykle przetwarzanie to odbywa się na serwerze Google w USA. Nie mamy wpływu na konkretne przetwarzanie danych przez Mapy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych w przez Mapy Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat twoich praw oraz opcji ustawień w celu ochrony twojej prywatności.

Polityka prywatności i adres dostawcy Map Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatkowe warunki korzystania z Map Google / Google Earth można znaleźć na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

14. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.