Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Komunikat dot. rozsyłania fałszywych wiadomości mailowych

Szanowni Państwo,

w związku z bezprawnym rozsyłaniem wiadomości mailowych i SMS zawierających nieprawdziwe informacje o możliwości otrzymania benefitów (m.in. kart podarunkowych, nagród, kredytów zakupowych) rzekomo oferowanych przez sieć Kaufland, informujemy że nasza firma nie prowadzi tego typu działań, ani tym bardziej nie współpracuje z jakimkolwiek podmiotem w tym zakresie.

Treść tych wiadomości w sposób mylący sugeruje, że są one wysyłane przez Kaufland. W szczególności podmioty rozsyłające te informacje bezprawnie posługują się logo Kauflandu oraz innymi elementami graficznymi charakterystycznymi dla marki Kaufland.

W przypadku otrzymania  tego typu  wiadomości sugerujemy zachowanie szczególnej ostrożności przede wszystkim w zakresie udzielania tym podmiotom jakichkolwiek informacji czy też przekazywania danych osobowych.

W celu uzyskania rzetelnej i pewnej informacji o wszystkich aktualnych konkursach oraz akcjach promocyjnych organizowanych przez Kaufland  zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową www.kaufland.pl. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Akcje i konkursy.

Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dot. prawdziwości otrzymywanych wiadomości czy też aktualnie oferowanych przez Kaufland konkursów i akcji promocyjnych zalecamy kontakt z Centrum Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.kaufland.pl lub pod  numerem telefonu tel. 800 300 062.