Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Żarówki energooszczędne / Lampy LED

Kupili Państwo żarówkę energooszczędną w jednym z naszych sklepów i chcą zasięgnąć szczegółowych informacji o tym produkcie? Prosimy po prostu wybrać z poniższego menu odpowiedni artykuł.

Wyświetlone zostaną wszystkie ważne informacje o żarówce, którą Państwo wskazali.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wybrać z menu inny produkt.

 

Znajdź numer modelu żarówki

Każdy model żarówki ma swój unikalny numer. Numer ten znajduje się na cokole i jest to kombinacja cyfr i liter. Jest to tylko i wyłącznie numer znajdujący się przed łącznikiem (numer modelu zakreśliliśmy na czerwono). Znajdź więc numer swojej żarówki i przeczytaj o niej informację.

Wskazówki dotyczące utylizacji i rady na wypadek pęknięcia żarówki

Żarówek energooszczędnych nie wolno wyrzucać do śmieci komunalnych. Zamiast tego należy je oddać bezpłatnie w publicznych miejscach zbiórki. Dzięki temu cenne surowce mogą zostać odzyskane, a zawarte w nich substancje szkodliwe zostaną poddane fachowej utylizacji. W ten sposób będziecie mieli Państwo ważny udział w ochronie środowiska!

Kompaktowe żarówki luminescencyjne mogą zawierać nieznaczne ilości rtęci. Dlatego prawidłowej utylizacji muszą być poddane nie tylko żarówki przepalone, ale także pęknięte.

Unikać pęknięć żarówki

Pęknięcie żarówki nie może być nigdy wykluczone, szczególnie przy jej wymianie. Następujące wskazówki pomogą Państwu uniknąć pęknięcia szkła i przyczynią się do Państwa bezpieczeństwa:

 • Aby uniknąć porażenia prądem, podczas wymiany żarówki należy pamiętać o tym, żeby oprawa była odłączona od sieci elektrycznej.
 • Przed wymianą żarówki należy odczekać do jej całkowitego wystygnięcia.
 • Dla bezpieczeństwa, na wypadek pęknięcia żarówki podczas wymiany, zaleca się założenie rękawic ochronnych.
 • Podczas wymiany żarówkę należy chwytać w miarę możliwości za cokół.
 • Do momentu zwrotu przepaloną żarówkę można zawinąć w miękką tkaninę lub przechowywać ją w pudełku.
 • Nową żarówkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu włożenia jej do oprawy.

Postępowanie w przypadku pęknięcia żarówki

 • Jeżeli dojdzie do pęknięcia kompaktowej żarówki luminescencyjnej w lampie, najpierw należy odłączyć lampę od sieci elektrycznej. W ten sposób uniknie się porażenia prądem.
 • Przez około 10 do 15 minut wietrzyć pomieszczenie przy otwartym na oścież oknie i opuścić je na ten czas.
 • W miarę możliwości należy założyć rękawice ochronne, aby nie skaleczyć się odłamkami szkła.
 • Odłamki zmieść, a pył i mniejsze odłamki zebrać zwilżonym, mocnym papierowym ręcznikiem lub taśmą klejącą i złożyć je do zamykanego pojemnika – na przykład do zakręcanego słoika lub plastikowego woreczka.
 • Nie należy używać odkurzacza. Jeżeli będzie to jednak konieczne, np. na dywanie, to worek na kurz, względnie jego zwartość, należy poddać utylizacji bezpośrednio po zakończeniu pracy. Po odkurzeniu wywietrzyć pomieszczenie.
 • Pojemniki z odłamkami żarówki, papierowymi ręcznikami itp. zanieść do najbliższego miejsca zbiórki.