Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
bg-2708x1527-tlo-kurczaki3.tif
To nie Twój sklep?
Zmień
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy
Kurczaki

W Kauflandzie masz wybór!

Drób w Polsce należy do ulubionych rodzajów mięsa. Wraz ze wzrostem jego popularności rośnie także świadomość i wymagania konsumentów. Dlatego my w Kauflandzie dbamy o to, abyś Ty zawsze miał wybór. Nie tylko co do rodzaju mięsa, ale także do sposobu, w jaki został wyprodukowany. Wiemy, że każdy z nas chce wybrać dla siebie i swoich bliskich to, co najlepsze – aby ten wybór był łatwiejszy wprowadziliśmy klasyfikację chowu kurczaka wg Kauflandu.

Wierzymy, że zaproponowany podział pomoże Ci zrozumieć różnice w oferowanych rodzajach mięsa z kurczaka oraz ułatwi dokonanie wyboru. Poniżej znajdziesz cechy charakterystyczne naszej klasyfikacji chowu. Dla lepszej identyfikacji wprowadziliśmy numery i kolory - w taki sam sposób są oznaczone opakowania kurczaków w naszych sklepach.

Klasyfikacja chowu kurczaka według Kauflandu

Zestawienie graficzneKlasyfikacja chowu kurczaka wg Kauflandu

 

1. Chów bez antybiotyków *

 • produkt polski
 • długość chowu wynosi 33-50 dni

*szczególna praktyka pozwala na całkowitą eliminację antybiotyków podczas chowu zwierząt


2. Chów wybiegowy

 

 • produkt polski
 •  w chowie stosowane są rasy wolnorosnące
 • długość chowu wynosi min. 56 dni**
 • *szczególna praktyka pozwala na całkowitą eliminację antybiotyków podczas chowu zwierząt
 • mają dostęp do światła słonecznego**
 • ptaki mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przez minimum połowę swego życia**
 • karmione są paszą, w skład której wchodzi min. 70% zbóż w okresie tuczu**
 • wyprodukowane bez stosowania GMO

** Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego każdy kurczak z chowu wybiegowego musi spełniać ten wymóg


3. Chów BIO

Ekologiczna produkcja zwierzęca powinna uwzględniać dobrostan zwierząt (m.in. odpowiednie warunki w pomieszczeniach, w których przebywają, i właściwe praktyki gospodarskie) oraz ochronę środowiska.

 • produkt polski
 • wykorzystuje się rasy wolnorosnące
 • długość chowu wynosi min. 81 dni 
 • *szczególna praktyka pozwala na całkowitą eliminację antybiotyków podczas chowu zwierząt
 • mają dostęp do światła słonecznego***
 • ptaki mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przynajmniej przez jedną trzecią życia***
 • karmione są paszą, w skład której wchodzi min. 70% zbóż w okresie tuczu
 • wyprodukowane bez stosowania GMO


***Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli każdy drób bio musi spełniać ten wymóg


Jak czytać nasze etykiety

ac-klasyfikacja-chowu-etykieta-z-opisem.tif

Wycofanie produktu

Kaufland dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujący produkt:

My Project Lampa owadobójcza

EAN: 4063367290183

Numery partii: wszystkie w sprzedaży w sklepach Kaufland od kwietnia 2022 r.